KALİTEMİZ

 

 

VİZYONUMUZ

  Faaliyet gösterdiğimiz her alanda sektöre öncülük eden, topluma ve ülkesine faydalı, global bir tarım makinesi şirketi olmaktır.

MİSYONUMUZ

  Yenilikçi uygulamalarla sektörü yönlendirmek, faaliyet gösterdiğimiz bölgeye sosyal sorumluluk anlayışı içeresinde değer katmak, müşteri memnuniyeti ilkesi ile büyüyen ve markalaşan bir yapı oluşturmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

  Firmamız, değişen ve gelişen müşteri isteklerine tam uygunluk ilkesiyle, faaliyet gösterdiği her alanda yenilikleri takip ederek bu yeniliklere öncülük etmeyi görev edinmiştir.

  Toplam kalite yönetimine ulaşmak için ulusal ve uluslararası kanunlara, yasal mevzuatlara ve kabul görmüş standartlara her zaman uymayı ayrıca kurulan kalite sistemini sürekli iyileştirmeyi kendisine prensip edinmiştir.

  Tüm çalışanlarımızı eğitimlerle donatarak ve karşılıklı iletişim içerisinde kaliteyi bir yaşam felsefesi olarak benimsetmek, satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerimizde, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak temel amaçlarımız içerisinde yer almaktadır.

  Firmamız her türlü yasal tedbirleri çalışan temsilcilerinin de katılımıyla alarak, çevrenin korunmasını ve kirliliğin önlemesini, çalışma ortamını sağlıklı ve güvenilir kılarak iş kazalarını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

  Proseslerimizin her evresinde ölçülebilir gelişmeler sağlamayı, yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olmayı, hedeflerle ilerlemeyi, ürünlerimizde ve tüm kaynaklarımızda gelişimin sürekliliğini sağlamayı

taahhüt ederiz.

 

Yönetim Kurulu Başkanı

     HALİT ÜNLÜ